Det krävs smartare städer

Det krävs smartare städer

Urbaniseringen är dagens starkaste globala trend. Redan nu bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden kommer den andelen vara uppe i 70 procent. Med den växande miljöbelastning som detta innebär finns ett akut behov av nya smarta sätt att möta efterfrågan på hög livskvalitet i kombination med en hållbar samhällsutveckling, som vår planet kan klara av.

KLIMATET
Larmrapporterna om klimatet avlöser varandra och både forskare och politiker är eniga om att utsläppen av koldioxid måste minska. För att ha en chans att nå målet i Parisavtalet måste vi på global nivå skapa en ekonomi som är helt bortkopplad från utsläpp av fossila bränslen och andra växthusgaser senast år 2050. Det betyder att vi måste göra oss av med beroendet av fossila bränslen i våra transporter, industrier, bostäder, livsmedelsproduktion, etc.

GAROs produkter och vår produktutveckling bidrar i hög grad till minskning av fossila drivmedel och CO2-utsläpp. Vi jobbar aktivt med sex av FN:s globala mål och har under det senaste året höjt vårt hållbarhetsarbete från 50 till 67 procent. Detta gav oss en fin placering på rankingen för Hållbara bolag i Sverige 2019.

DIGITALISERINGEN
Digitaliseringens främsta uppgift är att förenkla, effektivisera och automatisera olika funktioner till en lägre kostnad jämfört med idag. Alla delar av samhället ska lära sig förstå och nyttja Internet of Things, IoT, med fokus på att uppnå ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi behåller den välfärd vi önskar. För att lyckas med detta måste offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället börja samarbeta och se behoven.

GARO har utvecklat många produkter med digital styrning, molntjänster och KNX för att förbättra styrning och energieffektivitet. Vi förenklar installatörens vardag genom våra konfiguratorer samt QR-märkningen på våra produkter, som direkt ger all nödvändig produktfakta.

URBANISERINGEN
Städerna står inför en mängd stora utmaningar där ökad belastning på trafiksystem, trångboddhet, ökande behov av barnomsorg och utbildning, socialt utanförskap, en åldrande befolkning samt ohälsosam ljud- och ljudkvalitet är några exempel. I takt med ökad digitalisering kommer debatten om säkerhet och konsekvenser få mycket större uppmärksamhet.

För att underlätta framtidens behov av säkra lösningar har GARO bl a utvecklat intelligenta eluttag med automatisk styrning, smarta kopplingsur som programmerar belysningen samt lastbalansering för att inte överbelasta säkringar. Byggarbetsplatsen erbjuds hållbar och energisnål belysning samt energieffektiva tork- och värmefläktar.

E-MOBILITY
Avgasutsläpp från fossilbilar bidrar till den globala uppvärmningen och förorenar luften, särskilt i stadsområdena. Reglerande restriktioner för både CO2- och NOx-utsläpp och har bidragit till att driva bilbranschen mot elektrifiering. Detta gäller även tillverknings- och logistikverksamhet, leverantörer och materialval. Vi kommer att se en intensifiering i uppbyggnaden av infrastruktur med laddstolpar och elvägar för den tunga trafiken.

GAROs aktiva roll i utvecklingen av laddinfrastrukturen, genom att erbjuda ett brett sortiment med fordonsladdning för olika miljöer, har bidragit till ökad infrastruktur avseende eldrivna fordon. Vår senaste satsning på support och eftermarknad avser att förenkla för både återförsäljare, installatör och slutanvändare.

"Genom lokala anpassningar har vi sett till att våra produkter fungerar på alla våra marknader runtom i Europa."

"Genom lokala anpassningar har vi sett till att våra produkter fungerar på alla våra marknader runtom i Europa."

BOSTADSBYGGANDET
Bostadsbyggandet i Sverige och Europa fortsätter att minska trots att behovet av bostäder fortfarande är stort. Den globala konjunkturen dämpas av handelskrig och minskad investerings­vilja. Som kompensation ser vi dock framför oss en svag ökning av ombyggnads-investeringar.

Inom det ökande antalet ROT-projekt finns en stark efterfrågan av hållbarhet, energieffektivi­sering och smart styrning. Här uppfyller GAROs produkter alla behov, och mer därtill. Genom lokala anpassningar har vi sett till att våra produkter fungerar på alla våra marknader runtom i Europa.

SOLKRAFT
Tekniken att producera solel är nu så bra att även nordliga länder kan producera en stor andel av den el som förbrukas i den egna fastigheten. Idag är solceller på väg att bli en stor industri och det finns tusentals ingenjörer världen över, som har fullt fokus på få upp effektiviteten och få ner priset. Det betyder också att marknaden fylls av mindre seriösa aktörer utan säkerhetskrav och långsiktiga garantier.

Tack vare GAROs breda kompetens inom flera olika produktsegment kan vi skapa synergier mellan våra produktområden och bygga kompletta energieffektiva paketlösningar för solkraft. Vi har dessutom utvecklat en egen brandkårsbrytare samt ger våra installatörer en gedigen utbildning med fokus på säkerhet och kvalitet.