Intresserad av elbilsladdning hemma?
Kontakta en elinstallatör i din närhet.

Funderar du på att köpa en eller flera produkter för elbilsladdning från GARO? 
Välj din ort för att ta kontakt med din närmaste elinstallatör.  

Vill du veta mer om elbilsladdning till er bostadsrättsförening?

{ "fields": [{"id":"cba236a7-e38f-4193-8b38-d0f2147db6db","name":"fornamn","label":"Förnamn","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"9fe14e1f-cdf1-48c7-857e-107e2737b8c1","name":"efternamn","label":"Efternamn","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"b547968b-3719-4f4d-a257-09be6d9dfc82","name":"telefonnummer","label":"Telefonnummer","hideLabel":false,"value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"fd5a0fe3-6ef5-42c0-be86-b8acd4575874","name":"epost","label":"E-post","hideLabel":false,"value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"93cb1fb6-3ec3-4ee8-adc2-9393221d0abd","name":"ort","label":"Ort","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"3247f88f-333d-4b3d-aa4c-72967b554831","name":"antalparkeringsplatser","label":"Antal parkeringsplatser","hideLabel":false,"placeholder":"Ex 12","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"518b007a-1a69-4fbc-9284-f6c78b816ece","name":"hurstorstromforsorjningfarparkeringsplatserna","label":"Hur stor strömförsörjning får parkeringsplatserna? ","hideLabel":false,"placeholder":"Ex 125 A","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"82ed77ca-8b7b-4cac-b103-cc57c33f2da3","name":"meddelande","label":"Meddelande","hideLabel":false,"placeholder":"Exempelvis, önskar ni laddbox/laddstolpe med enkla eller dubbla uttag? Alternativt fast kabel? ","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"4f30d02a-ed61-4be3-9a65-e6ec5dfd9eb9","name":"bifogafil","label":"Bifoga fil","hideLabel":true,"placeholder":"Bifoga eventuell fil","value":[],"type":"File","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"45f5c12d-2e85-490a-9e08-b510526f8f1e","name":"integritetspolicy","label":"Integritetspolicy","hideLabel":true,"help":"Jag har läst och godkänner integritetspolicyn","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"GARO Certifikat 9001 _appendix sv.pdf","size":592947,"url":"/storage/4182DC6EF0D2BECC8A25ED6198FE308CF20D3BE4EE35905F938D53B6133DA3BE/51c28552133f45dc92cee10013e5c3c8/pdf/media/ecd6c9fd4ad5441ca00430053b32b9ca/GARO%20Certifikat%209001%20_appendix%20sv.pdf"} }