Miljö och hållbarhet ligger i vårt DNA

Miljö och hållbarhet ligger i vårt DNA

Med GAROs starka fokus på hållbarhet faller det sig naturligt att sträva efter att vara en ledande aktör inom ansvarsfullt företagande. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att förbättra den påverkan våra aktiviteter, produkter och beslut har på miljön, samhället och människorna i hela värdekedjan. Självklart gäller detta för alla våra verksamheter, i alla länder där vi finns.

Fokus på FN:s mål, där vi kan göra skillnad

Fokus på FN:s mål, där vi kan göra skillnad

Vår verksamhet, liksom andras, innebär både möjligheter och risker för jordens hållbarhet. Vid utvinningen av t ex den metall, plast och energi som behövs i tillverkningen av våra komponenter, analyserar vi därför noga såväl arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter som föroreningar, utsläpp av växthusgaser och påverkan på ekosystemet. För att försäkra oss att vårt hållbarhetsarbete blir relevant har vi kopplat det till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Analysen har gett oss större kunskap och insikt om vilka av målen vi ska fokusera på, var vi kan göra skillnad. Här ser vi att våra innovativa produkter har stora möjligheter att göra positiva avtryck.

Vi bidrar starkt till energiomställningen

Vi bidrar starkt till energiomställningen

FN har spått att de närmsta 10 åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. De senaste åren har GARO därför satsat stora resurser på utveckling av olika typer av laddningsstationer och smarta energieffektiva produkter och solenergi för att bidra till att sänka CO2-utsläppen. Samtidigt letar vi efter förbättringar hos befintliga elprodukter, för att göra dem mer energieffektiva. De många lösningar som vår digitala utvecklingsavdelning presenterar ligger helt klart i framkant. Dessutom är vi noga med att en befintlig GARO-produkt ska gå att uppgradera med ny teknikutveckling.

Produkter som håller hela vägen

Produkter som håller hela vägen

Eftersom våra kabelskåp, laddstationer, ställverk, etc utgör en del av samhällets infrastruktur är materialvalet och designen viktiga hållbarhetsfaktorer. Materialen till våra produkter väljs noga utifrån både tålighet, miljöaspekt, användarvänlighet och utseende. Bland kraven är att de ska klara ett hårt nordiskt klimat och att emballeringen ska kunna göras på ett miljövänligt sätt.

Exempel på GAROs miljövänliga materialval

Vi lever som vi lär, med högt ställda mål Självklart är ambitionen även att göra vår egen verksamhet så energieffektiv och CO2-snål som möjligt. I Gnosjö har våra två anläggningar ställts om från naturgas till biogas, som produceras lokalt av matavfall och avloppsslam. Detta har lett till 90 procent lägre klimatutsläpp från uppvärmningen och minskat den totala siffran för klimatutsläpp med ungefär 25 procent.

• Miljövänlig och korrosionsbeständig Magnelis®, istället för galvaniserad plåt.
• 100% återvinningsbar aluminium med lång och motståndskraftig livslängd.
• Halogenfri kabel istället för PVC.
• Honeycomb istället för cellplast i våra emballage.

Solenergi

I Gnosjö och polska Szczecin har vi försett våra tak med solpaneler som producerar solenergi motsvarande ca 10 % av vårt totala elbehov. Ytterligare en solenergianläggning planeras i Norge. Kombinationen av en mild vinter och allt fler el- eller hybridbilar i tjänsten har minskat våra CO2-utsläpp med drygt 11,5 % bara det senaste året. Målet är att GARO senast 2027 enbart kommer använda drivmedel som ger en utsläppsminskning med 70 % jämfört med fossila alternativ.