Genomför ditt examensarbete på GARO-Integration av motorvärmare i system för elbilsladdning

Genomför ditt examensarbete på GARO-Integration av motorvärmare i system för elbilsladdning

Publicerad 2022-12-06

Genomför ditt examensarbete på GARO-Integration av motorvärmare i system för elbilsladdning 

Vill du göra ditt examensarbete inom en spännande och växande bransch? Då har vi uppdraget för dig!

Bakgrund 

Idag finns det ett väletablerat kommunikationsprotokoll för elbilsladdning, OCPP. Detta protokoll är anpassat för just laddboxar för elbilar och möjliggör att laddboxar på ett standardiserat sätt kan kommunicera med en överordnad molntjänst. GARO tillhandahåller förutom laddboxar för elbilar även system för motorvärmare. Dessa system finns i olika funktionsnivåer där de lite mer avancerade kommunicerar med molntjänster. 

Uppdrag 

Nu vill vi utveckla våra tjänster så att de blir bättre och möter efterfrågan på marknaden. Uppdraget består därför av att undersöka om och hur OCPP skulle kunna användas eller anpassas för att passa system för motorvärmare. Det ingår även att föreslå hur en implementation i en 32-bitars MCU kan utformas. 

Syfte/mål 

Syftet är att undersöka om och hur OCPP kan anpassas för motorvärmarstyrning. Målet är att föreslå val av OCPP-bibliotek, hur det kan anpassas och nyttjas samt eventuellt en testimplementation mot GAROs befintliga system för elbilsladdning. 

Viktig information till dig som ansöker 

  • Utbildning: Högskole- eller civilingenjör med inriktning på programmering av inbyggda system 

  • Start: Enligt överenskommelse 

  • Omfattning: Fulltakt 15/30 Hp 
     

Efter slutfört projekt finns möjlighet för anställning efter avslutade studier.   

Ansvarig för denna rekrytering är Daniel Carlson. Ansökan sker via mail på daniel.carlson@garo.se. Vänligen bifoga betyg och personligt brev.  

Välkommen med din ansökan!